Associació d'Amics de Vallirana

L’associació AMICS DE VALLIRANA va néixer el 31 de gener de l’any 1984 de la mà d’unes persones que van veure la necessitat de preservar la identitat de Vallirana com a comunitat en uns moments de creixement demogràfic i urbanístic.

Té com a finalitat principal recuperar, conservar i difondre la memòria històrica de la nostra vila. Per aquest fi ha creat un extens fons documental gràfic, literari i de diversos objectes de la història i de la vida local.

Ha col·laborat i col·labora amb altres associacions i entitats locals, així com amb estudiants i altres particulars en el compliment dels seus objectius d’estudi, recerca, divulgació i informació d’aquest àmbit de la vida local.

Difon, mitjançant exposicions, llibres, revistes i diferents actes, tot el que es refereix al passat i present de la nostra vila. Amb tal fi ha presentat diverses mostres sobre Vallirana i ha participat amb diferents institucions en tot allò relacionat amb el seu àmbit d’actuació.

Te la seva seu a la planta del mig de la Masia – Molí de Can Batlle amb vista directe a la seva roda de calaixos. En aquest lloc es troba també el seu arxiu i fons documental. La seva base social està formada per una cinquantena d’associats.

Va recuperar l’aplec de sant Francesc, que ja es feia al segle XVII, l’any 1984 fent-lo a la creu d’Ordal amb la participació dels tres pobles que hi toquen, Cervelló, l’Ordal i Vallirana. Es va tornar a deixar de fer l’any 2001.

L’any 1989 va publicar el llibre “Vallirana. Dades històriques (904 – 1900) Homes, fets i gent” i, posteriorment, dos llibres de la col·lecció “Imatges i records” als anys 1998 i 2002.

Vallirana, poble de vinyes
Ja pots descarregar "Vallirana, poble de vinyes".
Banners


Iniciar sessió